Nytt lager / kontorbygg på Varhaug.Sammen med Nærbø Maskin AS så er vi godt i gang med oppføring av nytt lager / kontorbygg på Varhaug.
Begge bedriftene ser frem til å flytte inn i nye tidsmessige lokaler oktober 2019.